Dějištěm 13. národní abilympiády, která se uskutečnila v pátek 24. a v sobotu 25. června v Pardubicích, mesto-pardubice bylo znovu Salesiánské středisko mládeže. pardubice. Tato významná soutěžní přehlídka schopností a dovedností  zdravotně postižených lidí se zajímavým doprovodným programem probíhala pod záštitou Přemysla Sobotky, předsedy Senátu, ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a Michala Rabase, hejtmana Pardubického kraje. pardubickykraj.

Slavnostní zahájení

Všechny přítomné pozdravil v zaplněné tělocvičně krátce před devátou hodinou zpěvák a moderátor Josef Melen, josefmelen který uváděl většinu doprovodných akcí. Za Českou abilympijskou asociaci byli přítomni předseda Vladimír Podnecký a jednatel Jaromír Krpálek jako hlavní manažer abilympiády. Z pozvaných hostů se zúčastnil hejtman Pardubického kraje, zástupci vedení města Pardubice a Hospodářské komory ČR. V průběhu zahajovacího ceremoniálu předaly zástupkyně Nadace Duhové energie energetické společnosti ČEZ šek na 50 tisíc korun. V kulturní části předvedl taneční kroužek pardubické Speciální školy Svítání, svitani country tanec Do rána se toulám.

Soutěže

Oproti loňskému ročníku se počet vyhlášených disciplín nezměnil: znovu jich bylo 31. Vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášených se nakonec nesoutěžilo ve výrobě nábytku, montáži počítače, tvorbě www stránek, počítačové sazbě a grafice, řízení automobilu, elektronické montáži, technické ilustraci, dřevořezbě, drhání a paličkování.

Svoji zručnost, šikovnost a logické uvažování předvedlo zhruba 110 soutěžících. Největší zájem projevili o vyšívání, aranžování suchých květin (po 13 účastnících), keramiku (12), návrh plakátu a studenou kuchyni (po 9). Z hlediska zdravotního postižení bylo nejvíce abilympioniků s mentálním postižením.

O většinu dalších rekordních zápisů do historie abilympiád se postaraly ženy. Mezi několika soutěžícími, kteří svoji dvojnásobnou účast ozdobily umístěními na některém z prvních tří míst, byly se dvěma vítězstvími nejúspěšnější přerovská vozíčkářka Pavla Indrová a Miriam Handlová z Olomouce. V 10 disciplínách se na prvním místě objevila stejná jména jako loni. Primát nejstarší soutěžící získala 74letá Jarmila Pavková z Havířova, opačný konec pomyslného žebříčku obsadila 18letá studentka střední školy pro sluchově postižené Michaela Bašová z Pardubic. Nejpočetnější výprava se 16 soutěžícími reprezentovala brněnské sdružení Filia. Ve třech disciplínách se na bronzové příčce pořadí umístili dva soutěžící. Dvakrát se udělilo čestné uznání, a to za umělecké pojetí. Také letos pokračovala nadvláda abilympioniků z Moravy a Slezska, kteří vyhráli 15krát.  

Páteční dopolední program zahrnoval návrh plakátu, malbu na hedvábí a košíkářství, všechny tyto soutěže pokračovaly odpoledne. Bezbariérový objekt firmy K2P, k2p byl místem konání počítačové editace textu. Odpoledne se dále uskutečnilo vyšívání, aranžování květin – ikebana, malba na sklo, pletení, studená kuchyně a vyřezávání ovoce.

V sobotu dopoledne se zdobily kraslice, háčkovalo se, šil se dámský oděv, vyráběla se keramika a svíčky. Na studiovou fotografii se soutěžící odebrali do ateliéru firmy GM FOTO. Zbývajících pět disciplín – mechanická montáž, cukrářství, aranžování suchých květin, aranžování květin – západní styl a batika – mělo svůj soutěžní čas odpoledne.

Doprovodný program

V pátek po slavnostním zahájení odvezl autobus speciální abilympijské linky šest desítek abilympioniků do výrobny perníku firmy JaJa,  pardubickypernik kde mohli nejen sledovat umění tamních pracovnic při zdobení, ale nakoupit si také originální památku na pobyt v Pardubicích. Se stejným úspěchem jako loni se setkalo odpolední vystoupení pětičlenné muzikoterapeutické bubenické skupiny Jumping Drums, jumpingdrums. Mnoho diváků sledovalo a také se aktivně zapojilo do vystoupení karikaturisty, kreslícího učitele Jana Honzy Lušovského.janhonzalusovsky Prostřednictvím imitátora Petra Martiňáka zavítali večer na abilympiádu zavítali známé osobnosti z oblasti politiky a kultury. Dech se tajil při neuvěřitelných kouzelnických kouscích dvojice Duo Carlos. Nechyběla ani oblíbená ukázka společenských tanců v podání studia Ludmily Mičianové.

V sobotu poskytli množství zajímavých informací o výcviku asistenčních psů zástupci sdružení Pomocné tlapky. pomocnetlapky S diváky pobesedovali také hasiči, kteří jim nabídli jedinečnou příležitost prohlédnout si i jejich techniku. Na hřišti se za značného zájmu uskutečnily střelecké soutěže ze vzduchové pistole a pušky. Večerní program provázela postupná změna obličejů řady diváků, což „zavinilo“ nevšední umění Josefa Nováka, ryno který na ně metodou tzv. FacePaintingu maloval třeba vizáž kočky, Spidermana nebo divocha odněkud z africké buše.

Nedílnou součástí obou kulturních večerů bylo vyhlášení výsledků spojené s předáním perníkových medailí a drobných cen třem nejlepším.

Po oba dny nabízelo několik vystavovatelů svoje rehabilitační, kompenzační apod. novinky pro zdravotně postižené osoby či informovalo o své činnosti na 1. ročníku výstavy ABI-REHA, jejíhož uspořádání se ujala pardubická reklamní a marketingová společnost Parexpo, parexpo. Prakticky každý účastník abilympiády se alespoň krátce zastavil u některého ze stánků s různými výrobky zdravotně postižených jako dekorativními předměty, oblečením atd. nebo u široké nabídky potřeb nejen pro výtvarníky firmy Koh-I-Noor Hardtmuth. 

Oficiální akcí bylo páteční přijetí abilympijské delegace a zástupců partnerů a sponzorů abilympijského hnutí náměstkem pardubického primátora Jiřím Razskazovem, které se uskutečnilo v historickém sálu radnice. Příjemnou atmosféru osvěžilo drobné hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ Pardubice. zus-havlickova.

Poděkování

K výbornému průběhu 13. ročníku národní abilympiády výraznou měrou přispěla finanční i materiální pomoc dlouhé řady podnikatelských subjektů, měst a obcí, škol atd. Stejně upřímné poděkování za tento přístup, bez něhož by nebylo možno abilympiádu uspořádat na tak vysoké úrovni, náleží také všem aktivním účastníkům počínaje dobrovolníky, přes obsluhu abilympijského informačního centra, řidiče speciální abilympijské autobusové linky MHD, uklízečky apod. až po rozhodčí a samotné soutěžící.

 

Obecná pravidla 2005

FOTOGALERIE

Programy

Vyhlášené disciplíny

Uskutečněné disciplíny - výsledky

Košíkářství

Aranžování květin - ikebana

Počítačová editace textu

Aranžování suchých květin

Keramika

Vyšívání

Malba na hedvábí

Háčkování

Šití dámského oděvu

Pletení

Vyřezávání ovoce a zeleniny

Batika

Mechanická montáž

Zdobení kraslic

Návrh plakátu

Malba na sklo

Cukrářství

Výroba svíček

Studená kuchyně

Studiová fotografie

Aranžování květin - západní styl

 

 

Kompletní výsledky uskutečněných disciplín

.xls (120 kB)