„Vlaštovky“ přinášejí změnu do ústavů sociální péče

Práce je v dnešní společnosti slovy britského sociologa Anthonyho Giddense „klíčem k sebevědomí a životním standardem“. Přístup k ní je velmi důležitý pro všechny členy společnosti včetně klientů ústavů sociální péče. Pracovní uplatnění podporuje sebeúctu člověka, rozvíjí praktické dovednosti a přináší nové zájmy a společenské aktivity. Právo pracovat je základním lidským právem a práce má pro lidi s mentálním i jiným typem zdravotního postižení stejný význam jako pro ostatní.

Ústavy sociální péče však v současnosti mají (kromě pracovní rehabilitace, která je velmi významná) málo praktických zkušeností se zaměstnáním svých klientů v nějaké formě pracovněprávního vztahu. Například z dotazníkového šetření zaměřeného na uplatnění klientů ÚSP ve věku od 18 let, které proběhlo na podzim 2004 mezi ústavy Středočeského kraje, vyplynulo, že bez jakékoli pracovní aktivity je celých 38 % těchto lidí a řádnou pracovní smlouvu uzavřelo pouze jedno procento lidí. Je pravděpodobné, že podobná nepříznivá situace je v ostatních krajích naší republiky.

Reakcí na ni jsou „Vlaštovky do ústavů“, což je zkrácený název projektu „Vytváření podmínek pro pracovní uplatnění/začlenění obyvatel ústavů sociální péče“. Autorem projektu je Česká unie pro podporované zaměstnávání, partnery jsou sdružení Rytmus a Quip – Společnost pro změnu.

Pokud jde o konkrétní přínos, nabízejí „Vlaštovky do ústavů“ analýzu současných podmínek pro pracovní uplatnění obyvatel ústavů sociální péče; vytvoření praktických pomůcek (např. manuálu) pro zaměstnance ústavů, kteří budou chtít ve větší míře podporovat pracovní uplatnění klientů na otevřeném trhu práce; poskytnutí úvodního vyškolení pracovníkům ústavů a návrhy opatření, jejichž realizace povede k vyšší míře sociálního začlenění klientů ústavní péče do přirozeného pracovního prostředí. Výsledkem by mělo být zvýšení kvality služeb, které ústavy poskytují.

V současné době má Česká unie pro podporované zaměstnávání zpracovanou analýzu právních norem dotýkajících se pracovního uplatnění obyvatel ústavů a je vytvořena finální verze manuálu pro zaměstnance ústavů. Od července do září proběhly pilotní jednodenní semináře v pěti ústavech sociální péče – ty se nyní odehrávají v dalších ÚSP, které o ně projevily zájem. Lektorské týmy tvoří vedoucí pracovníci ústavů sociální péče, právník, vedoucí pracovníci agentur podporovaného zaměstnávání a odborníci s praxí v oblasti sociálních služeb a podporovaného zaměstnávání.

Tento článek byl napsán hlavně proto, aby se o projektu dozvěděli lidé z dalších ústavů a aby někdo pomohl „Vlaštovkám“ otevřít dveře v dalších ústavech kdekoli v naší zemi.

Nabídka semináře pro zájemce o realizaci „Vlaštovek“

- Na semináři se dozvíte více o právní úpravě týkající se dané problematiky zejména v těchto oblastech: způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví, invalidní důchody, pohyb obyvatel ústavu sociální péče mimo ústav, odpovědnost ústavu, zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby, pracovní rehabilitace, zaměstnávání zdravotně postižených osob.

- Seznámíte se s úspěšnými příklady z praxe a dostanete manuál o pracovním uplatnění klientů ústavů sociální péče.

Zájemci se mohou přihlásit na další jednodenní semináře, které budou probíhat od ledna do března 2006. Na dotazy odpoví a přihlášky přijímá Mgr. Zuzana Bajerová na tel. čísle 224 942 696 a emailové adrese zuzana.bajerova@unie-pz.cz.

 Alena Schlegelová, Česká unie pro podporované zaměstnávání

zpět